Endgame Ending

Fixing a monkey

Humanisme

Living in Salvation

Microsoft Tech Products 2020

Hitting your toe

Quantum Future

Minecraft Speedrun

How to not hit your toe

Glede er lykke, men lykke er ikke gøy. Å argumentere: er lykke noe du får eller hva du tvinger? Lykke er det du får fordi du får det i livet ditt. Men det kan også være noe som tvinger deg, for hvis du lever etter ideen om "The Secret", prøver du å tvinge lykke med magnetisk kraft. For å vurdere og underbygge egenskapene til et eksempel på lidelse, velg blant: stor / liten lidelse, frivillig / ufrivillig lidelse, meningsfull / meningsløs lidelse, moralsk / naturlig lidelse. Major / Minor lidelse: For å forklare hvilke to endringer i filosofiske termer som har skjedd. Å vite hvordan de største religionene / bevegelsene er spredt over Nederland.

De største to kristne gruppene vet. For å forklare forskjellen mellom begrepene religion og religion. Å forklare hvorfor en reduksjon i tradisjonelle måter å tro på ikke betyr umiddelbart en reduksjon i religiøsitet (§2.2). For å forklare to betydninger av sekularisering. Kan forklare hva sekulariseringsavhandlingen inneholder og bekrefte om det fremdeles er gyldig> teori om at jo mer moderne et samfunn, jo mindre rom for religion. Dette har vist seg å være feil: religion forsvinner ikke, men endres. Organisert religion blir mindre viktig, men mennesker søker fremdeles mening og er religiøse på andre, uavhengige måter. Å vite at ny åndelighet er et samlebegrep. Kjenne til, kunne gjenkjenne og forklare tre kjennetegn ved ny åndelighet. Vet hvem de nye åndelige er og hva som angår dem.

Kan forklare hva ubundet åndelighet betyr. Å forklare begreper åndelighet, individualisering og etikk. Forskjellen mellom den verdslige (onde) og den hellige (hellige) kan forklare. For å forklare hvilket bilde av Gud som var utbredt i Vesten og hvorfor nye åndelige mennesker tok avstand fra det. De tre egenskapene til ny åndelighet kan brukes på Wicca. De tre egenskapene til ny åndelighet kan gjelde Thich Nhat Hanh. Forklar hva TNH mener du trenger å gjøre for å være lykkelig, og hvorfor det ville fungere. Generell livsfilosofi; individualisering; meditasjon; Ny åndelighet; ortodokse; vanærende; hellig; sekularisering; åndelighet; Kjenne til og være i stand til å bruke Wicca-karakteristikkene til et symbol (gjenkjennelig bilde, flere betydninger, med en underliggende historie) For å gi grunner til at folk tror på konspirasjoner. Humanistisk visjon: forklar hva den humanistiske visjonen om dette temaet er og hvorfor dette temaet er viktig for humanistene. Frihet som en tung hånd, færre krav eller flere krav for å få mest mulig ut av det, utdanne til selvsikre borgere eller rettere sagt til sosiale, ansvarlige og bærekraftige borgere. Foreldredilemmaer er personlige og sosiale dilemmaer, de gjenspeiler endrede verdier, mangel på klarhet om bestemte mål for foreldre, eller dilemmaer om hvor vi vil hen, som våre barn og vårt samfunn, for eksempel å redusere global oppvarming.

Samfunnet er komplekst, og de gamle autoritetsforholdene har nesten forsvunnet. Skolen skal ikke være en læringsfabrikk, men den skal heller ikke være ubrukelig, den skal være i mellom. Vi trenger også lærere som personlig trener barn og lærer dem å bli ansvarlige borgere slik at de kan oppføre seg ansvarlig og videreføre den oppførselen til andre mennesker. Med det humanistiske menneskesynet, som du lærte i del 2, forklar hvordan humanismen skal håndtere dette og hvordan du skal gjenspeile dette i den humanistiske sammenhengen. Mennesket er et verdig vesen og alle er like hverandre. At de også skal få samme utdannelse og samme utdannelse, fordi de har rett til å eksistere. Denne retten gjelder fortsatt hvis du blir medlem av en bestemt gruppe, mennesker, rase eller religion, fordi enhver har rettigheter. Mennesket er et åpent vesen og er ifølge humanistene ikke et godt eller dårlig vesen, men det betyr også at mennesket ennå ikke er komplett, derfor må mennesket utvikle seg. Mennesket har ikke en natur du kan endre, men menneskets natur er ennå ikke klar, og et menneske har valget om å ta avgjørelser. Livet i seg selv har ingen mening utenfra eller ovenfra, på et tidspunkt blir du klar over at du bare lever. Du kan gjøre livet meningsfylt ved å gjøre noe for andre mennesker eller noe for naturen.

Mennesket er et sosialt vesen, fordi humanister tillater mennesket å lage noe ut av livet, fordi du er et åpent vesen som har frihet. Mennesket er et fornuftig vesen som kan tenke på alt og har sin egen mening om alt. Hvis folk bruker den ånden godt, kan den også gi gode bidrag til verden med til slutt en bedre verden. Hvordan prøve og humanister å handle på dette temaet. Humanister har håp og tillit til at du kan finne en balanse mellom menneskers frihet og ansvar, mellom personlig utvikling og involvering i ditt eget miljø.